Politika zaštite privatnosti

Sukladno članku 13. Talijanske zakonodavne uredbe br. 196. od 30. lipnja 2003., obavještavamo vas da Ginepro Nero d.o.o. jamči prema odredbama Uredbe da se obrada osobnih podataka provodi poštujući temeljna prava i slobode, kao i dostojanstvo vlasnika podataka, naročito što se tiče povjerljivosti, osobnog identiteta, prava i zaštite osobnih podataka. Ova stranica objašnjava na koji način www.lerbolario.hr obrađuje osobne podatke svojih korisnika. Ovo je obavijest o obradi osobnih podataka za korisnike usluga naše internetske stranice, koju nudimo putem interneta, te je sukladna članku 13. Talijanske zakonodavne uredbe 196/03 (u daljnjem tekstu Kodeks privatnosti). Ova obavijest ne vrijedi za druge internetske stranice koje mogu biti dostupne putem linkova prisutnih na ovoj stranici i za koje Ginepro Nero d.o.o. ne može ni na koji način biti odgovoran.

Postupci obrade podataka i njihova svrha

Sve osobne informacije koje prikupimo su rezultat vaše slobodne volje; ne dolazimo do tih informacija nezakonitim putem bez vašeg dopuštenja. Informacije koje nam dostavite šaljući e-mail i/ili popunjavajući formular registracije koriste se samo u odgovorima na vaša pitanja ili u ispunjavanju vaših zahtjeva. Samo uz vašu izričitu suglasnost naša organizacija može koristiti vaše osobne podatke kako bi vam slala promotivne i prodajne informacije, tj. informacije o novim ponudama proizvoda ili usluga. Naposljetku, samo uz vašu dodatnu i izričitu suglasnost, prenijet ćemo vaše osobne podatke našim prodajnim partnerima kako bi vam oni mogli slati informacije ili promotivne materijale koji bi vas mogli zanimati.

Metode obrade podataka

Osobni podaci se mogu prikupljati uz pomoć ili bez računalnih sustava i u oba slučaja taj proces može biti automatski te će uključivati svaki potreban postupak da se relevantni podaci obrade, sukladno navedenom u članku 4., ulomku 1. slovu a Talijanske zakonodavne uredbe br. 196 od 30. lipnja 2003. ("obrada" se odnosi na svaki postupak ili niz postupaka, čak i onda kada se ne koristi računalni sustav, u vezi s prikupljanjem, evidentiranjem, organiziranjem, pohranom, konzultiranjem, obradom, izmjenom, odabirom, izvlačenjem, usporedbom, korištenjem, povezivanjem, blokiranjem, komuniciranjem, širenjem, brisanjem i uništavanjem podataka, čak i ako nisu evidentirani u bazi podataka). U svakom slučaju, obrada će se odvijati sukladno sa svakom mjerom opreza koja jamči sigurnost i povjerljivost. Osobne će podatke obrađivati isključivo zaposlenici postavljeni na tu dužnost i direktno imenovani od strane nadzornika obrade, L'Erbolario s.r.l., koji također poduzima sve potrebne minimalne mjere informacijske sigurnosti kako bi se rizik kršenja privatnosti korisnika od strane trećih sveo na minimum i te mjere se uvijek ažuriraju kada je to potrebno.

Podaci o pretraživanju

Postupci računalnih sustava i softvera nužni za funkcioniranje ove internetske stranice sakupljaju tijekom normalnih aktivnosti neke osobne podatke koji se implicitno šalju korištenjem internetskih komunikacijskih protokola. Te se informacije ne prikupljaju kako bi se povezivale s identificiranim vlasnikom podataka, ali mogu, po svojoj prirodi i kroz obradu i povezivanje s podacima u vlasništvu trećih strana, omogućiti identificiranje korisnika. Toj kategoriji podataka pripadaju IP adrese ili domene računala koje korisnici koriste za povezivanje na stranicu, adrese u URL (usklađeni lokator sadržaja) formatu traženih izvora, vrijeme zahtjeva, način predavanja zahtjeva serveru, veličina dokumenta dobivenog u odgovoru, numerički kod koji pokazuje status odgovora od strane servera (uspješan, greška...) i ostali parametri koji se tiču operacijskog sustava i korisnikovog informatičkog okruženja. Ti se podaci koriste isključivo u svrhu prikupljanja anonimnih statističkih podataka u vezi s korištenjem stranice i kontrolom ispravnog funkioniranja te se odmah nakon obrade brišu. Podaci se mogu koristiti kako bi se ustanovila odgovornost u slučaju mogućeg računalnog kriminala štetnog za internetsku stranicu.

Opcije dostave vaših podataka

Neobavezno, izričito i samovoljno podnošenje e-mailova adresama koje nudi ova internetska stranica, podrazumijeva prikupljanje pošiljateljeve elektroničke adrese, potrebne za slanje odgovora na zahtjeve, kao i bilo kojih drugih podataka prisutnih u poruci.